Het nieuwe (functie)waarderen

Talenten waarderen en verbinden
Organisatie: TMA
Workshop gegeven door: Jan-Kees van Hasselt

Niet de functie of de rol, maar talenten van mensen bepalen het succes van organisaties. Organisaties zijn het resultaat van samenwerkende mensen. Samenwerken is het voldoen aan verwachtingen vanuit ieders dominante talenten. Alleen als we samen deze onderlinge verwachtingen waarmaken, is samenwerken succesvol. We belonen en waarderen medewerkers dus eigenlijk voor het waarmaken van die verwachtingen.

In deze workshop krijg je alle inzichten over hoe je talenten en werk optimaal kan beschrijven, verbinden en waarderen. In drie stappen komen we tot een gevalideerd functieprofiel dat voor alle functiewaarderingssystemen werkt. Met deze methode is het mogelijk alle benodigde dominante talenten in organisaties inzichtelijk te maken en te waarderen. Zo eenvoudig dat iedereen zichzelf herkent. Op die manier ondersteunen we succesvol samenwerken maximaal en waarderen we ieders ingezette talenten.

Deze workshop is een presentatie van Jan-Kees van Hasselt, directeur van STYR. Wij zijn partner van de TMA Methode en maken gebruik van de TMA Competenties en Talenten.