Nieuwe kijk op mobiliteit

Flexibiliteit én grip verenigd
Organisatie: XXIMO
Workshop gegeven door: Bas Bogerd

Het mobiliteitsvraagstuk wordt steeds complexer. Medewerkers willen meer keuzevrijheid in de manier van reizen. Werkgevers willen juist meer grip en controle over zaken als kosten en CO2-uitstoot. En ook de overheid stelt steeds hogere eisen aan werkgevers als het gaat om zakelijke mobiliteit en de administratie ervan. En dan komen er ook nog eens dagelijks nieuwe mobiliteitsopties beschikbaar op de markt. Het behartigen van al deze belangen in een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid is geen sinecure.

In deze workshop nemen we deelnemers mee in de verschillende uitdagingen op het gebied van mobiliteit en beleid. We laten aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zien hoe u kunt sturen op bepaalde mobiliteitsdoelstellingen (zoals CO2-reductie, vitaliteit en kostenbesparing) én hoe u uw mobiliteitsbeleid zo kunt inrichten dat het bijdraagt aan een positief werkgeversmerk.