Aantrekkelijk werkgeverschap

Welke rol speelt mobiliteit?
Organisatie: Driven
Workshop gegeven door: Florentijn Aalberts

We leven in uitdagende tijden. Kosten voor levensonderhoud rijzen de pan uit en organisaties hebben moeite met het vinden en aan zich binden van werknemers. De krapte op de arbeidsmarkt werkt in het voordeel van jouw medewerkers. Immers, er staan enorm veel vacatures open, je maakt grote kans om uitgenodigd te worden en tijdens de onderhandelingen mag je nét even wat brutaler zijn.

Dit alles biedt ook kansen. Waarom zou een medewerker vertrekken bij een werkgever die zich bekommert om hun welzijn? Integendeel. Door op de juiste manier in te springen op hun veranderende wensen en behoeften creëer je een klimaat waarin men graag blijft. En dit maakt jouw organisatie ook weer aantrekkelijk in de markt.

Wie zich hiermee bezig houdt komt al snel uit bij mobiliteit. Hoe zet je mobiliteit slim in om tegemoet te komen aan de snel veranderen wensen en behoeften van jouw bestaande en nieuwe medewerkers? Florentijn Aalberts legt het je aan de hand van mooie praktijkvoorbeelden uit!