Verandering? Absoluut!

Veranderen? Nou, nee...
Organisatie: Driven
Workshop gegeven door: Alice Diels

Weet je nog hoe iedereen tijdens de COVID-pandemie zo positief was over de lege snelwegen en het werken vanuit huis? We zijn inmiddels iets meer dan een halfjaar verder en dat beeld lijkt behoorlijk naar de achtergrond te zijn verdwenen. Het laat eens te meer zien dat verandering niet zomaar plaatsvindt. Het is een complex en zeer tijdrovend proces.

Voor sommige organisaties vormen de uitdagingen waar we wereldwijd, als land, maar ook als organisatie voor staan nog een extra uitdaging. We spreken in deze workshop met Alice Diels, Algemeen Directeur HR van de Louwman Group. Zij staat voor de complexe opdracht om die organisatie mee te nemen in de zogenaamde mobiliteitstransitie. Maar hoe doe je dat in een organisatie als Louwman, de grootste auto-importeur van Nederland?

Kom in deze workshop alles te weten over het plan van Alice en de stappen die zij zet om ook aan deze uitdaging handen en voeten te geven. En leer hoe je succesvol een mobiliteitsbeleidsbeleid introduceert!