Hybride werken 2.0

Stroomlijn je HR-processen
Organisatie: AFAS
Workshop gegeven door: Dion Zeck en Arthur Nieland

Door thuiswerken is digitalisering een nóg grotere rol gaan spelen bij hoe HR-professionals medewerkers inzetbaar houden. Administratieve werkzaamheden als verlofregistratie, declaraties en ziekmeldingen maken plaats voor thema’s als performance management en strategische personeelsplanning. Strategisch personeelsadvies is wat de organisatie van jou vraagt in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt. Jij bent immers verantwoordelijk voor het menselijke kapitaal in de organisatie. En misschien daarbij kan je wel wat hulp gebruiken?

In hoeverre zijn jouw medewerkers voorbereid op het nieuwe hybride werken? De thuiswerkende medewerker is de grootste uitdaging voor HR en creëert nieuwe taken, want jij moet inzicht blijven houden in de bezetting. En heb je al nagedacht over de specificatie van reiskosten en de introductie van de thuiswerkvergoeding? We laten je zien hoe AFAS jou kan helpen om het hybride werken te stroomlijnen.