NAH en re-integratie

NAH en terugkeer naar werk
Organisatie: r.krabbenborg@nah.nl
Workshop gegeven door: Roel Meder

Na het ontstaan van hersenletsel is het niet altijd vanzelfsprekend om weer aan het werk te gaan.
Werkzaamheden die voorheen volledig automatisch, snel en adequaat werden opgepakt, verlopen nu moeizaam of lukken niet. Naast de zichtbare gevolgen zijn er vele onzichtbare gevolgen van het letsel zoals vermoeidheid of moeite met plannen en organiseren. Hoe hiermee om te gaan? Hoe de re-integratie vorm te geven?
Naast basale kennis over NAH is het doel om door inzicht in de werking van de hersenen en de hersenveranderingen bij beschadiging een andere kijk te hebben op specifiek gedrag.
Het doel is om naast de signalen te herkennen die kunnen duiden op de aanwezigheid van Niet Aangeboren Hersenletsel de juiste interventie te kunnen toepassen.