Emotionele intelligentie

op weg naar waarderend leiderschap
Organisatie: In Good Company
Workshop gegeven door: Malissa Voordenhout

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat emotionele intelligentie de meest onderscheidende factor is tussen succesvolle en minder succesvolle leidinggevenden. Ja kan emotionele intelligentie omschrijven als het vermogen om jezelf en anderen te begrijpen en te motiveren. Het bestaat uit twaalf competenties, te groeperen in de thema’s zelfmanagement, zelfregulatie, sociaal bewustzijn en relatie management.

In ons programma ‘waarderend leiderschap’ nemen we je mee in alle facetten van ons model: de talentgerichte aanpak, vertrouwen en positieve impact. In de workshop geven we speciale aandacht aan emotionele intelligentie. Omdat dit de verbindende factor is. Emotioneel intelligente leiders, die waarderend leiderschap toepassen, zijn in staat om te handelen vanuit kwetsbaarheid. Ze weten hoe ze verantwoordelijkheid moeten geven en nemen en wat belangrijk is voor hun mensen. En nog veel meer! Nieuwsgierig? Doe mee!