OR-overleg dat rendeert!

Van hobbel naar hulpbron
Organisatie: Praktijkspraak
Workshop gegeven door: Rob Kusters

Ondernemingsraden zijn bemenst met betrokken, positief ingestelde en op het floreren van mens en organisatie gerichte werknemers. Voor een HR-afdeling geldt natuurlijk hetzelfde. Een mooie basis voor samenwerking, zou je zeggen! De praktijk is echter helaas vaak anders.

In deze workshop krijg je een inkijkje waardoor het overleg met de OR soms niet optimaal verloopt. Ook gaan we in op wat je vanuit HR kunt doen om het overleg te verbeteren. Het doel: een efficiënt en renderend overleg dat alle betrokkenen energie geeft!