HR Live 2024

17 oktober 2024, Den Haag
Powered by

Het grootste kennisevenement

Welkom bij HR Live! Sinds jaren het grootste evenement op het gebied van Human Resources. En daar zijn wij best trots op. Ieder jaar zorgen wij er voor dat HR Live weer vernieuwend, verrassend en vermakelijk is. Want wat biedt HR Live niet? Bijna 100 workshops om uw kennis op te schroeven of te verbreden, of gewoon om bevestigd te zien dat u het allemaal al verdomd goed weet en doet. En wat te denken van onze HR Expo! Ruim 60 aanbieders van alles waar u als HR professional mee te maken heeft. Door het open karakter van HR Expo loopt alles en iedereen dwars door elkaar heen. Geen ongemakkelijke situaties in standjes of proberen oogcontact te vermijden omdat u anders nooit meer van die verkoper afkomt.

HR Live Expo

Welkom bij HR Live! Sinds jaren het grootste evenement op het gebied van Human Resources. En daar zijn wij best trots op. Ieder jaar zorgen wij er voor dat HR Live weer vernieu- wend, verrassend en vermakelijk is. Want wat biedt HR Live niet? Bijna 100 workshops om uw kennis op te schroeven of te verbreden, of gewoon om bevestigd te zien dat u het alle- maal al verdomd goed weet en doet.

Tickets

Workshops

Welkom bij HR Live! Sinds jaren het grootste evenement op het gebied van Human Resources. En daar zijn wij best trots op. Ieder jaar zorgen wij er voor dat HR Live weer vernieu- wend, verrassend en vermakelijk is. Want wat biedt HR Live niet? Bijna 100 workshops om uw kennis op te schroeven of te verbreden, of gewoon om bevestigd te zien dat u het alle- maal al verdomd goed weet en doet.

Workshops

MainStage

MainStage is het spectaculaire hoofdprogramma van HR Live. Op MainStage maakt de creme de la creme van de human resource wereld zijn opwachting. Hieronder maakt u kennis met onze sprekers en hun verhalen.

MainStage is het spectaculaire hoofdprogramma van HR Live. Op MainStage maakt de creme de la creme van de human resource wereld zijn opwachting. Hieronder maakt u kennis met onze sprekers en hun verhalen.

Tickets
PLENAIR 1 Powered by AFAS Software

Redesign work = redesign organisatie

Pieter de Vos

De structuur van een organisatie is cruciaal voor haar prestaties en van grote invloed op onder meer wendbaarheid, doeltreffendheid, doelmatigheid en kwaliteit van werkprocessen. Of anders wel op het organisatorisch innovatievermogen en op de betrokkenheid bij werk en de kwaliteit van arbeidsrelaties...

Vitaliteit personeel
PLENAIR 2 Powered by AFAS Software

Systemische kijk op gedragsverandering

Peter de Wilde

Als HR wil je natuurlijk bijdragen aan de innovatieve kracht en het succes van jouw organi- saties. Daar hoort ook het herdefiniëren en herontwerpen van werk bij. Dat vraagt om een krachtig leiderschap met een visie over de toekomst van werk in een agile omgeving, met een sterke focus op de strategische doelstellingen van de organisatie...

Partners

Partners Mainstage HR

Partners HR Live