Aandacht voor de medewerkers door krachtige Employee Experience

Namens Harry HR geeft Nicole Bon, HR directeur bij Corendon, op MainStage HR tijdens HR Live 2021 een presentatie over Employee Experience, een van de belangrijkste en meest actuele thema’s voor HR. Hoe kan de werkgever échte aandacht schenken aan zijn medewerkers en hoe organiseer je je communicatie zonder dat je de saamhorigheid verliest? In dit interview deelt Nicole haar ervaringen hoe je met een krachtig HR-beleid voor een geslaagde Employee Experience kan zorgen, waarbij de hulp van online platform onontbeerlijk is.

Nicole Bon

Wat houdt volgens jou Employee Experience in?

De beleving van onze medewerkers bij ons als werkgever en ons bedrijf als geheel. Het gaat met name om de ervaring van het personeel, of ze Corendon als een prettige werkgever ervaren en blij zijn met het bedrijf.

Hoe kan Employee Experience bijdragen aan het werkgeluk van medewerkers?

Als een medewerkers zich kan identificeren met het bedrijf, zal hij of zij zich veilig en prettig voelen. Dit zie je vooral door het delen van dezelfde waarden en normen en dit zal de medewerker zeker uitstralen naar collega’s en klanten. Zeker in onze branche is dat essentieel aangezien onze medewerkers cruciaal zijn voor hoe onze gasten hun verblijf bij ons ervaren.

Wat zijn de voordelen als je een organisatie als een familie beschouwt?

Medewerkers voelen zich verbonden met het bedrijf en hierdoor is er een hoge mate van betrokkenheid. Ook familiewaarden als het zorgen voor elkaar is erg belangrijk gebleken in de coronaperiode, dat zorgt voor saamhorigheid en het gevoel dat iemand echt ergens bij hoort.

Die familiebenadering, vinden werknemers dat niet een beetje eng en beklemmend?

De familiebenadering binnen Corendon uit zich vooral in normen en waarden en juist niet in een ‘beklemmende sektecultuur’. De zorg en de individuele benadering wordt zeer gewaardeerd binnen ons bedrijf.

Staat deze benadering de ontwikkeling en prestaties van werknemers in de weg of stimuleert deze familiebenadering juist de ontwikkeling?

Wij zijn van mening dat dit juist de ontwikkeling van de medewerkers stimuleert. Als een medewerker zich op zijn plek voelt binnen een organisatie en gesteund, zal hij of zij het beste van zichzelf laten zien. Dit draagt zeker bij aan de ontwikkeling van zowel de medewerkers als de groei van ons als organisatie.

Blijven werknemers langer in dienst door deze benadering? Een belangrijk thema nu er weer langzaam krapte op de arbeidsmarkt ontstaat?

We zijn de coronaperiode doorgekomen dankzij de loyaliteit van een vaste kern medewerkers die voor elkaar door het vuur gaan. Dat is heel mooi om te zien en dat gaat ons hopelijk ook helpen om nieuwe medewerkers langer vast te houden.

Tijdens corona hebben we massaal thuisgewerkt, en waarschijnlijk blijven we een (groot deel) van onze tijd thuiswerken. Hoe hou je dan deze benadering in stand?

Wij werken in een branche waar het overgrote deel van onze medewerkers niet kan thuiswerken. Maar juist in de coronaperiode hebben we geleerd op een andere manier contact te houden met onze medewerkers en ze echt aandacht te geven. Dus het thuiswerken heeft ons bewust gemaakt dat betrokken medewerkers niet vanzelfsprekend zijn, maar dat je als werkgever daar juist in moet investeren. We hebben mooie en originele initiatieven van leidinggevenden gezien om hun medewerkers betrokken te houden en met weinig middelen toch mooie initiatieven te ondernemen.

In hoeverre dragen digitale platforms als Harry HR daaraan bij?

In onze branche is het een uitdaging om met iedere medewerker te communiceren. Hoe bereiken wij iedereen en hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers tijdig de juiste informatie ontvangen? Een platform als Harry HR is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die een smartphone heeft. Met leuke initiatieven zoals het reward-systeem maar ook het communiceren en uitdragen van onze normen en waarden is Harry HR van groot belang zowel voor onze huidige medewerkers als bij de onboarding van nieuwe medewerkers.

Wat zou je willen dat de deelnemers van MainStage meenemen naar de werkvloer na deze presentatie?

Dat ongeacht de grootte van je bedrijf, je nog steeds als werkgever het verschil kan maken voor een individuele medewerker. Het is niet ‘one size fits all’, maar juist de aandacht en zorg voor het individu maakt dat je medewerkers langer aan je bindt en ze elke dag bereid zijn het beste uit zichzelf te halen. Gewoon een kwestie van ‘give and take’.